Pravidla přehlídky
1) Do přehlídky se mohou přihlásit jednotlivci nebo dvojice představující filmové, seriálové, herní, komiksové, knižní, anime či jiné postavy. Kostým může vycházet s dané předlohy nebo jí být inspirován.

2) Kostým může být vyráběný i kupovaný.

3) Přihlásit se mohou účastníci ve věku od 4 do 12 let s jiným kostýmem, než na minulých Comic-Conech Prague i Junior). Za účastníka se pokládá dítě v daném věkovém rozmezí, ne jeho doprovod.

4) Pokud děti vystupují ve dvojici, kostýmy spolu musí tematicky souviset. Dvojice je brána jako dva účastníci.

5) Kostým a výstup nesmí obsahovat nebezpečné a znečišťující předměty jako střelné zbraně, chladné zbraně, funkční luky, části, které mohou znečistit prostor (konfety, třpytky, umělá krev, obarvené tekutiny a barviva, otevřený oheň, nadměrný dým atd.).

6) Promenády se může zúčastnit z kapacitních a časových důvodu nejvíce 20 účastníků<"b>. Přednost mají ti, kteří se přihlásili prostřednictvím online přihlášky.

7) Dítě lze přihlásit předem prostřednictvím online formuláře. Pokud online přihláškami nebude obsazena kapacita přehlídky = 20 účastníků, lze dítě přihlásit na místě u Cosplay Stage prostřednictvím papírového formuláře, nejpozději v den soutěže do 11 hodin.

8) Účastníci (s doprovodem) se musejí dostavit půl hodiny před začátkem promenády do příslušného sálu. Zde budou seznámeni s průběhem promenády a také s moderátorkou.

9) Účastníci ve věku od 4 do 6 let musí být doprovázeni zákonným zástupcem do zákulisí. V případě potřeby smí zákonný zástupce s dítětem i na jeviště.
Účastníci od 7 do 12 let mohou jít do zákulisí sami, případně s doprovodem. V případě potřeby smí zákonný zástupce s dítětem i na jeviště.

10) Účastník i doprovod musejí dodržovat pravidla Comic-Conu. Za porušení pravidel, nevhodné chování, rušení a obtěžování ostatních účastníků může být účastník vyloučen z promenády a záležitost může být předána k řešení organizátorům conu.

11)Pokud se z jakýchkoliv důvodů nebude moci předem přihlášený účastník promenády zúčastnit, prosíme, aby na tuto skutečnost upozornili přes e-mail kindercosplay@comiccon.cz . Uvolníte tak místo jiným zájemcům. V případě neodhlášené neúčasti nebude příště umožněna účast.

Co účastníky čeká?
Účastník bude pozván na jeviště, kde bude mít možnost projít se, předvést svůj kostým, popovídat si s moderátorkou či předvést scénku. Forma prezentace je pouze na účastníkovi, může si zvolit, co chce.
Každý účastník promenády bude odměněn dárkovým balíčkem.

V případě dotazů kontaktujte: kindercosplay@comiccon.cz .